Gäller from Kalenderår 2019.

 1. Provträna eller möt upp i lokal för personligt samtal. Du bokar tid via ak@jarnbruket.se 
 2. Skicka in ansökan samt godkännande av villkor till: ak@jarnbruket.se

Specificera om ansökan gäller medlemskap i Järnbruket AK eller om du kommer från en annan klubb. I det sistnämnda gäller då ”träningsavgift”.

När Styrelse i AK godkänt ansökan (du får svar via mail) betalar du: 

 1. 7-12 år 1500kr
 2. 13-17 år 2500kr 
 3. 18-65 år 4000kr 

till Bankgiro 5326-5740 och anger namn och personnummer som betalningsinformation.

Eller:

1b. Träningsavgift till Järnbruket AK som gäller för din ålder via Bankgiro
5326-5740  och anger namn och personnummer som betalningsinformation.

Träningavgift gäller under förutsättning att man är betalande medlem i annan STF*/SSF**-klubb. Träningavgift berättigar inte till rösträtt på årsmöte.

* STF: Svenska Tyngdlyftningsförbundet
**SSF: Svenska Styrkelyftsförbundet

Järnbruket AK tillämpar betalning enligt kalenderår, jan-dec (klumpsumma helår).

Villkor för träning hos Järnbruket AK.

Betald avgift till AK och ger rätt till fri träning i lokal samt innebär godkännande av nedanstående villkor. Järnbruket AB’s bokningsbara pass ingår ej i träningsavgiften.

Du förbinder dig även att följa Järnbruket ABs ordinarie villkor för vistelse/medlemskap i Järnbrukets lokaler. Underlåtelse att följa våra villkor och regler resulterar i omedelbar avstängning och ev. straffavgift beroende på typ av överträdelse. Avstängning/straffavgift kan ej överklagas.

Medtagning av egen eller ny träningsutrustning såsom stänger, bänkar, viktskivor i lokalen sker med Järnbrukets godkännande. Detta gäller ej kläder och personliga tillbehör såsom knäskydd, handledsskyd, remmar m.m. Användande av flytande magnesium och greppklister eller likand, samt att tejpa eller på något sätt förändra Järnbrukets utrustning och lokaler är förbjudet. 

Järnbruket AK förbehåller sig rätten att under speciella händelser/helger samt under sommaren göra ändringar i öppettider. Schemalagda aktiviteter har alltid företräde och ska respekteras. Vid dessa tider utgår övrig träning om annat ej utlysts.

AK beslutar om inköp av utrustning, möblering av lokal och skötseln av densamma.

Klädpolicy

Träna i rena skor för inomhusbruk och rena träningskläder.

En under och en överdel (minst kortbyxa och linne) Inneskor eller strumpor.

Träning

Du har tillgång till träning i mån av plats. Tänk på att planera din träning och kom i god tid, eftersom det under vissa tidpunkter kan bli trångt i lokalen.

Observera att ungdomsträning och Järnbruket AB’s ordinarie verksamhet alltid har företräde.

Att dela utrustning är en självklarhet. Tränande skall låta andra tränande använda träningsutrustningen under setvilan.

Träning sker först och främst på tillägnad station. T ex styrkelyft har företräde på styrkelyftsstationer, tyngdlyftning har företräde på tyngdlyftningsstationer.

Massage, stretchning, gummibandsträning, foamrolling, triggerpunktsmassage och mindre rörelser sker längs kanterna i lokalen och endast i mån av plats vid ovan nämnda styrkestationer, p g a den personliga säkerheten och trivseln.

Respektera lyftarkamraters träning. Vissa träningsmoment kräver större säkerhetsarea runt lyftaren än andra, medan andra träningsmoment kräver hjälp av träningskamrater.

Ansvar för ägodelar

Järnbruket AK rekommenderar tränande att förvara värdesaker i Västertorpshallens värdeskåp. Järnbruket ansvarar inte för förlorade personliga ägodelar på grund av stöld. 

Hälsotillstånd

Du ansvarar själv för att ditt hälsotillstånd är sådant att du utan risk kan deltaga i aktiviteter hos Järnbruket. Vid förkylning ligger ansvaret hos den som är förkyld, smittorisk finns när det är många runt omkring och lokalens begränsade yta. Ingen träning sker med öppna sår, sår skall alltid täckas med förband/plåster.

Trivselregler i träningslokal

Tränande på Järnbruket möter nya som gamla lyftarkamrater välkomnande och respektfullt. Från den ärrade mästaren till den trevande nybörjaren.

Tränande skall följa de anvisningar avseende användning av utrustning som meddelas skriftligen eller muntligen av Järnbrukets funktionärer. 

Tränande skall använda utrustningen på ett hållbart och inte på ett skadligt eller felaktigt sätt. Medvetet felanvändande och slitage av utrustning är inte tillåtet. 

Vid avslutad övning skall tränande lägga tillbaka träningsredskap efter användning, som till exempel skivstänger, vikter, klovar, gummiband, bockar, mattor, kettlebells, hantlar och magnesia m. m. på respektive plats.

Vid överdrivet, eller störande spill på golv eller utrustning, av vätskor, magnesia, barnpuder och liknande skall tränande göra rent efter sig.

 Utebliven betalning

Vid utebliven betalning för en eller fler månader i rad sker avstängning från Järnbruket.

Ej inbetald årsavgift efter 31 jan blir automatiskt utesluten fr o m 1 feb och måste söka medlemskap på nytt, samma sak med de som är ”tränande” från andra klubbar. Vid betalningsproblem kontakta info@jarnbruket.se

Järnbruket AK är emot doping. I enlighet med Riksidrottsförbundet tillämpning. Som tränande är du skyldig att medverka i eventuella dopingkontroller. Dopingkontroller utförs oanmält och innebär att du måste avge urinprov, blodprov eller båda delarna. Den som ertappas med att vara dopad stängs av från träning i lokalen med omedelbar verkan.

Regelbrott

Vid uppsägning av avtal p g a misskötsel eller brott mot ovan punkter äger tränande ej rätt att vistas i lokal resterande del av erlagd träningsavgift återbetalas ej. Innan uppsägning av avtal sker har Järnbruket som policy att alltid ge en skriftlig varning.

Uppsägning/Sluta träna i lokal.
Inbetald avgift återbetalas som praxis ej.

Övriga villkor.
Järnbruket AK är en ideell förening, som tillhandahåller lokal, och med dess inventarier, där enskilda personer eller föreningar kan träna.

Erlagd medlems eller träningsavgift ger tillgång till träningslokalen alla tider enligt Järnbruket AB’s öppettider.

Medlemskap i Järnbruket AK ges generellt om man utövar tyngdlyftning som tävlande eller som funktionär/domare (är IWFs riktlinjer) i motions eller tävlingsform, i regel tillämpar vi inte medlemskap för SSF:s anknutna .

Detta gäller from 1/2 2019:

Medlemskap/träningsavgift i Järnbruket AK:

 • Medlemmar hos Järnbruket AB, alla åldrar 500kr
 • 7-12 år 1500kr
 • 13-17 år 2500kr 
 • 18-64 år 4000kr 
 • 65+ år 2500kr

Träningsavg (medlem i annan förening):

 • 7-12 år 1500kr
 • 13-17 år 2500kr 
 • 18-64 år 4000kr 
 • 65+ år 2500kr

Maila ak@jarnbruket.se för info om betalning eller för att boka besök i träningslokalen.

Järnbruket har nolltolernas till doping.  När du ansöker om att träna hos oss godkänner du per automatik även vårt antidopingavtal. Järnbruket AK  är ansluten till RF och följer RF:s regler och rekommendationer.

Avtalet innebär att om tränande ertappas med doping så blir denna skyldig Järnbruket ett skadestånd på 1 basbelopp (kr 46 500,- år 2019).